Pedagogisch coach

Overprikkeling voorkomen in de kinderopvang

Ik ondersteun organisaties en professionals in de kinderopvang met workshops, trainingen en coaching. Door hen inzicht te geven op de thematiek rondom gevoelige kinderen en overprikkeling, worden professionals vaak tot in hun kern geraakt. Het gaat dan niet langer over het kind in de groep, maar ook over hun eigen ‘innerlijk kind’. Daar waar je als professional zelf ook mens bent en wellicht overprikkeld raakt. Authentiek zijn naar kinderen vraagt je om te gaan zowel met je kwetsbaarheid als met je kracht.

Zelfreflectie en bewustwording helpen je niet alleen in je functioneren als professional, maar hebben ook impact in het hanteren van je eigen stress- en overprikkelingsniveau. Niet zelden realiseren pedagogisch coaches en medewerkers zich dat zij op de werkvloer zelf ook overprikkeld raken en leeglopen. Dat kan best even een harde confrontatie met jezelf zijn. Toch hoef je daarin niet streng te worden naar jezelf. Ik bied je graag de handvatten om met zachtheid en liefde naar jezelf te kijken en anders om te leren gaan met je werkdruk.

Door in te zetten op professionaliteit wordt een brug geslagen tussen jouw persoonlijke ontwikkeling en het werken op de groep. Door in te zoomen op je innerlijke kind, ga je niet alleen je stressklachten oplossen, maar ook een verrijkings- en verdiepingsslag maken in het werken als professional. Je leert je steeds genuanceerder kijken en subtieler afstemmen op het kind dat je voor je hebt.

Hoe meer jij jezelf kunt horen en zien, hoe meer je de kinderen om je heen ook werkelijk kunt gaan horen en zien.

In een veilige setting mogen pedagogisch medewerkers hun oude, niet-werkende patronen loslaten. Dat is confronterend, maar het brengt direct meer ademruimte. Bewust worden van je eigen invloed brengt je een gevoel van vrijheid en geluk, en het draagt bij aan je werkplezier. Als jij je levensvreugde hervindt, reageren de kinderen op je groep ook weer anders op jou.

Daarmee gaan stress oplossen en vernieuwing in de kinderopvang hand in hand.

Kennismaking Nieuwetijdsopvoeden

Als jij niet weet wat hoogsensitiviteit of een nieuwetijdskind is,
is jouw vakkennis als pedagogisch medewerker of coach niet up-to-date.

Pedagogische coaching bij stress en burn-out

Het ontdekken en omarmen van je innerlijke kind,
is de basis om oordeelvrij en onvoorwaardelijk op te voeden.

Lees hier verder over onze pedagogische coaching bij stress en burn-out

Training en ontwikkeling voor teams

Als pedagogisch medewerker ontmoet je een grote diversiteit aan kinderen èn hun ouders. Meer en meer hoor ik van professionals dat zij met ouders te maken krijgen die aangeven dat hun kind hoogsensitief of hooggevoelig is. Of dat hun kind een nieuwetijdskind is. Als je als professional ouders tegemoet treedt vanuit een oordeel of vaststaande mening, dan loop je het risico om de verbinding met ouders en kinderen kwijt te raken.

Lees hier verder over onze teamtrainingen

Meer kennis betekent minder oordeel

Wil je met een open-mind ouders en kinderen tegemoet treden, zonder je professionaliteit te verliezen, dan is het noodzaak om te weten waar je over praat. Anders zou je het af kunnen doen als lastig gedrag en lastige ouders en de plank daarmee compleet misslaan. Het is jouw taak als professional om het sleuteltje naar het hart van ieder kind te vinden, dus ook als het om gevoeligheid of hoogsensitiviteit gaat. Als jij niet weet wat die begrippen inhoudelijk betekenen, dan laat je als professonial wat liggen. Als je vanuit een oordeel of vaststaande mening en visie over ADHD en autisme kijkt en luistert, dan zul je deze kinderen en hun ouders niet het gevoel kunnen geven dat ze door jou gezien en gehoord worden. Wat zou kunnen betekenen dat je de verbinding met deze ouders en kinderen misschien wel verliest. Dat creëert een onveiligheid waardoor kinderen in hun ontwikkeling en leren beperkt worden. Dat is geen bijdrage aan jouw professionaliteit en geen bijdrage aan het welzijn van de kinderen in jouw groep.

Het is jouw taak als professional om het sleuteltje te vinden naar de kinderen in jouw groep. Met sommige kinderen heb je van nature een klik. Met andere kinderen minder. Gevoeligheid kan trigger zijn, waardoor je gevoel zegt: Loop niet te zeuren en herpak jezelf. Soms zul je kinderen makkelijker zielig vinden door omstandigheden als een scheiding of lichamelijke aandoening. Maar zieligheid en medelijden zijn geen professionele basis om kinderen te benaderen. Daarmee doe je een kind geen recht.

Wil jij die professional zijn die weet waar ouders het over hebben? Die hen niet van tafel wil schuiven als lastig, maar die met oprechtheid, openheid èn professionaliteit het sleuteltje met deze ouders en kinderen wil kunnen vinden? Dan ben je van harte welkom.

Organisatieadvies

Daarnaast geef ik organisaties inzicht in de prikkels die kinderen op locaties en groepen zouden kunnen ervaren. Ik maak duidelijk waar mogelijkheden liggen tot verbetering, door praktische en eenvoudige tips die direct impact hebben op de kinderen. Dat doe ik op het kindniveau, groepsniveau en organisatieniveau door te kijken naar de inrichting van de groep en de locatie, en de aanpak en visie.

Chat openen
1
Zorgen over je kind?
Zorgen over je kind?
Vragen over opvoeden?
We helpen je graag.