Opvoedcoaching

Opvoedcoaching bij Nieuwetijdsopvoeden is gespecialiseerd in gevoelige, hoogsensitieve kinderen en nieuwetijdskinderen. Het is onze intentie om problemen daar op te lossen, waar ze ontstaan zijn. Daar waar we met ouders aan de slag kunnen om kindpijnen op te lossen, kunnen we de kinderen uit de wind houden. Juist daarmee bereiken we resultaten op een andere, diepere laag dan bij de reguliere aanpak.

Direct naar onze coaching en tarieven.

Spiegels

Vaak zijn nieuwetijdskinderen haarfijne spiegels voor emoties, oude pijn en blokkades van hun ouders. Door met ouders hierover in gesprek te gaan, kunnen we kinderen zoveel mogelijk uit de wind houden en, nogmaals, de problemen daar oplossen waar de pijn zit. Onze begeleiding, coaching en ondersteuning wordt enkel en alleen aangeboden in groepen, zodat ouders herkenning en erkenning bij elkaar vinden. Vaak is hetgeen je zelf ervaart, bij een ander heel herkenbaar en makkelijker te zien en te horen. De groepsdynamiek draagt daarin bij aan elkaars succes. Ook het gevoel van anders-zijn of er-alleen-voorstaan kan in een groep met gelijkgestemden verzachten en helen.

Dit kind, in dit gezin, in deze situatie, nu

Dat neemt niet weg dat wij ons steeds weer inspannen en hard zullen maken voor persoonlijke adviezen en tips individueel afgestemd op jouw kind, jouw gezin, jouw situatie. Anders dan in de reguliere zorg werken we niet met generieke adviezen gebaseerd op gedrag, zoals ADHD of autisme. We zien het gedrag van je kind als de manier waarop je kind communiceert. Het vertelt daarmee wat het mist, wat het voelt, waar het naar verlangt of waar het last van heeft. Het is aan ons, ouders en professionals, om het gedrag te vertalen in behoeftes en daarmee het sleuteltje naar het hart van je kind te vinden.

Onvoorwaardelijk

Het gaat nooit over schuld. Iedere ouder wil het beste voor zijn/haar kind. Het zijn oude kindpijnen, blinde vlekken en patronen die ons verhinderen om te zien wat er werkelijk in essentie is. Om dat te kunnen zien, is er vaak een verandering in inzicht nodig. Groei en bewustwording vragen het loslaten van oude pijn. Wonden die je eerder in je leven hebt opgelopen, als kind, puber, of jong-volwassene, mogen geheeld worden. Daar help ik je graag bij.

Chat openen
1
Zorgen over je kind?
Zorgen over je kind?
Vragen over opvoeden?
We helpen je graag.